Ved ankomst

Medbring hjemmefra:

Viskestykker, håndklæder, karklude, toiletpapir og køkkenrulle. I hytten vii der være plastiksække, madameposer og poser til affaldsspande.

Medbring evt. telefonliste over eleverne.

Hver person skal medbringe lagen – også når man bruger sovepose. Husk nøglen til lejrhytten.

Ankomst:

Alle lægger straks lagner på sengene af hensyn til madrasserne.

Kontroller at tingene er i orden. Hvis der forekommer mangler, informeres vores tilsynsførende Nils Sangill pr. sms. Han vil så udbedre skaden i løbet af nogle dage.

Ved større skader kontaktes den tilsynsførende på tlf. 50 74 60 12 og formanden på tlf.
23 35 03 28.

Glemte ting lægges i depotet i stueplan.

Under opholdet

Vejledninger:

Vejledninger og brugerinformationer findes i viktualierummet.

Teknikrummet er normalt aflåst. Her findes brandalarm, sikringstavle og jordvarmeanlæg.

Nøgle til skuret og teknikrummet (B-nøgle) hænger på en krog i depotrummet i stueplan.

Et råd:

Der er 3 sikringsgrupper i køkkenet, og stikkontakterne er mærket L1-3. Tænd kun en elkedel eller to kaffemaskiner ad gangen for hver gruppe, ellers slår sikringerne fra.

Sikringerne tilsluttes igen i teknikrummet.

Rygeforbud:

Der er rygeforbud inde i lejrhytten. På terrassen er der placeret et cementrør til skodning.

Brandberedskab:

Lejrhytten har automatisk brandalarmering til Nordjyllands Beredskab. Hvis alarmen går, ring straks på tlf. 70 15 15 14. Anlægget har nr. 1707.

Adgang til alarmanlægget i teknikrummet med B-nøgle, som hænger pa en krog i depotrummet i stueplan.

Der findes en slangevinde pa gangen i stueplan og på første sal. Der vil være brandinstrukser i lejrhytten.

En falsk alarm udløser en udgift pa ca. 6.300 kr. til lejeren. Brug derfor emhætte, når der laves mad i køkkenet.

Madvarer mm.:

Der er køle- og fryseskab i køkkenet

Der er to opvaskemaskiner med hurtigprogram.

Lejrhyttens område:

Der hører 12 tønder land til lejrhytten. Mod nord går skellet bag udhuset, mod øst ved vildthegnet, mod syd ved bækken bag søen og mod vest langs Halsvejen. Se kortet på bagsiden.

Undlad at fylde søen og bækken med grene, da bækken afvander et sommerhusområde. Der er udendørs spil. Spillene findes i depotet. Der er et udendørs bordtennisbord. Medbring selv bat og bordtennisbolde.

Der er også en beachvolleybane og en fodboldbane. Medbring selv bolde.

Stranden:

Vi har vejret til stranden ad grusvejen og videre gennem den afmærkede sti bag plankeværket ved sommerhusene og kun her. Vis hensyn til sommerhusbeboerne ved at følge stien.

Pejseindsats:

Medbring selv brænde til brændeovnen. Optænding sker med et lille bål inderst, og lad lågen stå pa klem i starten.

Bål:

Der ma ikke tændes bål pa lejrhyttens grund a.h.t. brandfare

Der må gerne bruges grill på forpladsen. Der står grill i udhuset. Stil dem tilbage, når de er kølet af.
Aske og engangsgrill skal være helt kolde, inden de anbringes i containerne.

Ved afrejse

Rengøring.

 • Der er egenrengøring
 • Vores tilsynsførende kommer en gang om ugen og kan ikke klare rengøring i den korte tid, der ofte er imellem to hold i lejrhytten.
 • Det er støvsugere, gulvspande og koste i forventer:
 • At klinkegulve i køkken, gange og badeværelser vaskes
 • At sanitet i baderum og toiletter afvaskes
 • At gulvene i stue og værelser fejes eller støvsuges, om nødvendigt vaskes
 • At køleskab og fryseskab tømmes og rengøres
 • At madrasser støvsuges, hvis de er blevet snavsede
 • At papirkurve tømmes
 • At tomme flasker medtages efter Der er flaskecontainere ca. 200 m nord for indkørslen ad Strandvejen i venstre vejside

Der er affaldscontainere ved udhuset. De tømmes hver anden uge. Medvirk til at holde orden omkring containeren ved at presse affaldet – også papkassser.

Renovationsfolkene tager ikke affald med, der ikke er i containeren.

 • Noter evt. skader, så de kan blive udbedret.
 • Kom gerne med forslag til forbedringer
 • Tag flaget ned og læg det i depotet
 • Sluk lys, luk vinduer, luk vandhaner og lås døre ved
 • Stil radiatortermostaterne pa 1 i fyringssæsonen
 • Aflås lejrhytten

Hjemkomst

 • Nøglen afleveres
 • Betal for opholdet – husk bookingnr. Skoler betaler via EAN nr
 • Private forældreråd betaler ved overførsel via netbank til regnr. 9280 kontonr. 19300 70641