Generalforsamling i Hasserisskolernes Lejrhytte

 

mandag d. 30. oktober 2023 kl. 19.30 på Stolpedalsskolen

Beretning 2022/23

Der er sket rigtig meget i det forløbne år på de indre linjer i Hasserisskolernes Lejrhytte.
Vi har for første gang i Lejrhyttens historie lukket for booking i foråret 2022 frem til
begyndelsen af juni måned. Det gjorde vi, fordi vi havde problemer med det gamle
bookingsystem. Det levede simpelthen ikke op til vores behov mere. Vi havde
dobbeltbookinger, vi have ikke overblik over restancer, og det var utroligt tidskrævende.
Det nye bookingsystem har mere end levet op til vores forventninger i løbet af sommeren.
Som noget helt nyt har vi indført betaling af den fulde leje ved booking
for alle lejere undtagen skoleklasser fra de 4 skoler, som har en anden ordning, og
det har medført, at vi nu fremadrettet har styr på restancerne.
Vi har forenklet vores udlejningspriser, så de nu er lettere at forstå for vores lejere,
og nemmere at håndtere for vores nye udlejningssystem. De nye udlejningspriser
kan ses på vores hjemmeside: Hasserisskolernes-lejrhytte.dk. Man kan løbende
booke et år frem på hjemmesiden.
Vi har rigtig mange bookinger, men som jeg nævnte på sidste års generalforsamling,
er der ikke så mange skoleklasser fra de 4 skoler, der booker Lejrhytten. Nu er det
oftere klasseforældrådet i den enkelte klasse, der er lejer. Så starter lærerne i klassen
på en dagstur i Lejrhytten, og senere på dagen overtager
klasseforældrerådet
så opgaven med overnatningen. Det er også klasseforældrerådet,
der betaler for opholdet.
Og hvad har vi så gjort med restancerne, vil I nok spørge. Vores kasserer har hele
foråret arbejdet med at få overblik over og betaling for udlejningerne, der ikke var blevet betalt.
Det har kostet meget tid, men også givet et flot resultat. Tak til
Susanne for arbejdet,
og tak til de lejere, der blev ringet til, som for nogles vedkommende havde betalt.
Vi er blevet kontaktet af en ejendomsmægler angående salg af nabogrunden.
Vi har
nemlig forkøbsret på grunden. Vi ønsker ikke at købe nabogrunden nu, men vi vil
gerne beholde forkøbsretten. Vi vil også gerne, at den kommende køber af nabogrunden
er klar over, at han/hun bliver nabo til en lejrskole, der ofte er lejet ud
– også i weekenden.
Her i efteråret og vinteren går vi i gang med flere vedligeholdelsesarbejder.
Udvendigt skal der laves noget ved murværket omkring vinduerne og dørene,
og
senere skal hele huset males udvendigt. Det mangler vi stadigt et tilbud på.
Taget på udhuset er allerede færdigt. Der er kommet nye sorte tagplader på.
Indvendigt skal der males i flere rum, og gulvet i stuen skal lakeres. Døre og vinduer bliver også malet,
hvis der er behov for det. Det har vi allerede et tilbud og en dato på.
Vi har i foråret anskaffet 6 borde og 14 bænke til terrassen. Det ser simpelthen så flot ud.
Vi har også købt to små fodboldmål, som kan flyttes rundt på grunden.

Birgit Jensen, formand for Hasserisskolernes Lejrhytte