Der er 3 bordbænk/sæt ved parkeringspladsen nær affaldscontainerne. De er især beregnet til bearbejdning af ekskursionsmaterialer som f. eks. strandopskyl, medens de 5 bord/bænksæt på terrassen mod syd er tænkt brugt til renere aktiviteter som f. eks. udendørs spisning